Asembleas Xeral Ordinaria e Extraordinaria

O Vilalba F.S. convoca @s soci@s ás Asembleas Xeral Ordinaria e Extraordinaria que se celebrarán no Salón de Actos da Biblioteca de Vilalba o día 13 de xullo do presente ano ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 horas en segunda convocatoria de acordo as seguintes ordes do día:

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
– Lectura e si procede aprobación da acta da sesión anterior.
– Informe da Xestión realizada na tempada 2022-2023.
– Estado de contas. Situación económica.
– Rogos e preguntas.

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
– Presentación de candidaturas para a elección de Directiva.
– Votación das candidaturas presentadas.

As candidaturas poderán presentarse ata o día 12 de xullo inclusive enviando as mesmas ao correo electrónico: club@vilalbafs.es

Vilalba, 7 de xullo de 2023

Convocatoria PDF [+]